Quote of the Day: 27 November 2015

tumblr_nyep0o1hyj1qezleeo1_540